- توربین بادی WMS1000

توربین بادی WMS1000 جهت تولید آب آشامیدنی و برق 

جهت کسب اطلاعات بیشتر  در مورد نحوه فروش و قیمت دستگاه های تولید آب از هوا با متخصصان سبز انرژی تماس بگیرید.